Bouwbedrijf Thijs Privacy Statement
Bouwbedrijf Thijs Zeijen b.v. Bouwbedrijf Thijs Zeijen b.v., gevestigd aan Hoofdstraat 6 9491 AE Zeijen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens
www.bouwbedrijfthijs.nl
Hoofdstraat 6 9491 AE Zeijen 0592291608

H. Warners is de Functionaris Gegevensbescherming van Bouwbedrijf Thijs Zeijen b.v. zij is te bereiken via h.warners@bouwbedrijfthijs.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken.

Bouwbedrijf Thijs Zeijen b.v. verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
- Voor- en achternaam
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres

Bouwbedrijf Thijs Zeijen b.v. verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:
- Burgerservicenummer (BSN)

Bouwbedrijf Thijs Zeijen b.v. verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen: - Aanvragen van een bouwaanvraag in opdracht van de klant
- Het afhandelen van uw betaling
- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
- Om goederen en diensten bij u af te leveren
- Bouwbedrijf Thijs Zeijen b.v. verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn,zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Bouwbedrijf Thijs Zeijen b.v. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen van persoonsgegevens:

Facturen worden tenminste 7 jaar bewaard. Dit is wettelijk verplicht m.b.t. belastingdienst. Gegevens m.b.t. garantiebepalingen worden 10 jaar bewaard.

Delen van persoonsgegevens met derden
Bouwbedrijf Thijs Zeijen b.v. deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die u gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Bouwbedrijf Thijs Zeijen b.v. blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Bouwbedrijf Thijs Zeijen b.v. gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Bouwbedrijf Thijs Zeijen b.v. gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht uw persoonsgegevens in te zin, te corrigeren of te verwijderen voor zover de wet ons toelaat dit voor u te doen. Wij kunnen uw gegevens niet verwijderen van facturen welke jonger zijn dan 7 jaren i.v.m. de wettelijke bewaarplicht van 7 jaren waaraan Bouwbedrijf Thijs Zeijen b.v. als bedrijf moet voldoen. U kunt een verzoek tot inzage , correctie of verwijdering sturen naar h.warners@bouwbedrijfthijs.nl

Beveiliging
Bouwbedrijf Thijs Zeijen b.v. hecht waarde aan een goede beveiliging van persoonsgegevens. Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen. Tijdens het versturen van een contactformulier maken we gebruik van een beveiligde (SSL-) verbinding. Indien u meer informatie wenst neem dan contact op met
h.warners@bouwbedrijfthijs.nl

Bouwgarant keurmerk
Politie Veilig Wonen Keurmerk
NVBU Keurmerk
Groen Bouwen Keurmerk
 
Hoofdstraat 6 - 9491 AE Zeijen - Gemeente Tynaarlo - Telefoon: 0592 - 291 608 - Fax: 0592 - 291 679 - info@bouwbedrijfthijs.nl